Prezime, očevo ime, ime GORGOV NIKOLA ANE
Godina rođenja 280230
Narodnost Makedonac
Opština TITOV VELES
Srez TITOV VELES
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 281149
Datum puštanja 10551
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna