Prezime, očevo ime, ime GORIĆ OMER ĐULAGA
Godina rođenja 150923
Narodnost Srbin
Opština BOSANSKI PETROVAC
Srez BIHAĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 220949
Datum puštanja 281251
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna