Prezime, očevo ime, ime GOTIĆ IVANA BRANKO
Godina rođenja 150920
Narodnost Hrvat
Opština VARAŽDIN
Srez VARAŽDIN
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 170251
Datum puštanja 100354
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 60 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna