Prezime, očevo ime, ime GRANDIĆ MILANA GOJKO
Godina rođenja 240825
Narodnost Srbin
Opština NAŠICE
Srez NAŠICE
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 180653
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 84 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna