Prezime, očevo ime, ime ARSOVSKI KRSTE NIKOLA
Godina rođenja 150121
Narodnost Makedonac
Opština KAVADARCI
Srez TITOV VELES
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 260150
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 15 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna