Prezime, očevo ime, ime GREGOROVIĆ MATE BOGDAN
Godina rođenja 10526
Narodnost Hrvat
Opština MARIBOR CENTER
Srez MARIBOR
Republika NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
Datum hapšenja 270449
Datum puštanja 300951
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Slovenije
Visina kazne 96 (mesec)
Vrsta kazne Lice umrlo na izdržavanju kazne