Prezime, očevo ime, ime GRKINIĆ ILIJE JOVAN
Godina rođenja 171124
Narodnost Srbin
Opština OSIJEK
Srez OSIJEK
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 70251
Datum puštanja 80653
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna