Prezime, očevo ime, ime GRUBAROVIĆ STEVANA NEDE
Godina rođenja 60225
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 50949
Datum puštanja 30851
Organ UDB-a NR Srbije
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna