Prezime, očevo ime, ime GUTEŠA DAVIDA PETAR
Godina rođenja 140925
Narodnost Srbin
Opština GRAČAC
Srez GOSPIĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 40651
Datum puštanja
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna