Prezime, očevo ime, ime HABJANIĆ IVANA BRANKO
Godina rođenja 70929
Narodnost Slovenac
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 141250
Datum puštanja 140653
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 30 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna