Prezime, očevo ime, ime HABULAN IMBRA VALENTIN
Godina rođenja 310130
Narodnost Hrvat
Opština VARAŽDIN
Srez VARAŽDIN
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 130853
Datum puštanja 291155
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 30 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna