Prezime, očevo ime, ime HADŽAJ HADŽE DERVIŠ
Godina rođenja
Narodnost
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja
Datum puštanja 291156
Organ
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne (mesec)
Vrsta kazne