Prezime, očevo ime, ime HADŽAJLIĆ HASE RAIF
Godina rođenja 30929
Narodnost Crnogorac
Opština BIJELO POLJE
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 90351
Datum puštanja 80653
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna