Prezime, očevo ime, ime HADŽIALIĆ SALIH BERKA
Godina rođenja 16
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 240449
Datum puštanja 100250
Organ UDB-a NR BiH
Predat
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna