Prezime, očevo ime, ime HADŽIĆ IBRAHIMA MEHO
Godina rođenja 250928
Narodnost Hrvat
Opština BOSANSKA KRUPA
Srez BIHAĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 140550
Datum puštanja 100354
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 10 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna