Prezime, očevo ime, ime HADŽIOSMANOVIĆ BEĆIR ZEKRIJA
Godina rođenja 13
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 220749
Datum puštanja 281251
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna