Prezime, očevo ime, ime HADŽIOSMANOVIĆ HASAN ISMET
Godina rođenja 250525
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 140949
Datum puštanja 100352
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna