Prezime, očevo ime, ime HADIZULFIĆ PAŠAGA DERVIŠ
Godina rođenja 121012
Narodnost Hrvat
Opština BOSANSKI BROD
Srez DOBOJ
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 20149
Datum puštanja 11049
Organ UDB-a NR BiH
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna