Prezime, očevo ime, ime HAJDUKOVIĆ DAVIDA PETAR
Godina rođenja 90522
Narodnost Srbin
Opština BOSANSKA KRUPA
Srez BIHAĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 220750
Datum puštanja 170851
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 30 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna