Prezime, očevo ime, ime HAJIĆ ĐURE MARTIN
Godina rođenja 241029
Narodnost Hrvat
Opština BJELOVAR
Srez BJELOVAR
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 200550
Datum puštanja 251052
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna