Prezime, očevo ime, ime HALAMEK PAVLA MIRKO
Godina rođenja 281009
Narodnost Hrvat
Opština IVANEC
Srez VARAŽDIN
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 170251
Datum puštanja 230453
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna