Prezime, očevo ime, ime HALEPOVIĆ MUHAMEDA IBRAHIM
Godina rođenja 160215
Narodnost Hrvat
Opština DERVENTA
Srez DOBOJ
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 70650
Datum puštanja 230453
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 30 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna