Prezime, očevo ime, ime HALILAGIĆ HASIBA MAHMUT
Godina rođenja 250727
Narodnost Srbin
Opština BIHAĆ
Srez BIHAĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 70252
Datum puštanja 161052
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 6 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna