Prezime, očevo ime, ime HARAŠIĆ DINKA IVO
Godina rođenja 70924
Narodnost Hrvat
Opština BRAČ
Srez SPLIT
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 280551
Datum puštanja 80651
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna