Prezime, očevo ime, ime HASANI ĆAMIL NAIP
Godina rođenja 161015
Narodnost Albanac
Opština KUMANOVO
Srez KUMANOVO
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 191251
Datum puštanja 250254
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna