Prezime, očevo ime, ime HAVIĆ IRRAHIM ĐULAGA
Godina rođenja 9
Narodnost Hrvat
Opština BOSANSKI BROD
Srez DOBOJ
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 170649
Datum puštanja 20851
Organ UDB-a NR BiH
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna