Prezime, očevo ime, ime HENDIJA MIRKA MIRKO
Godina rođenja 210725
Narodnost Hrvat
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 390152
Datum puštanja 140254
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna