Prezime, očevo ime, ime HEREGOVAC MUHAREM АDEM
Godina rođenja 121121
Narodnost Srbin
Opština BANJA LUKA
Srez BANJA LUKA
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 780949
Datum puštanja 170352
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna