Prezime, očevo ime, ime HERMAN FRANJA BOGOMIR
Godina rođenja 130996
Narodnost Hrvat
Opština OTOK
Srez VINKOVCI
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 240549
Datum puštanja 140254
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna