Prezime, očevo ime, ime HERVAT IVANA JOSIP
Godina rođenja 60108
Narodnost Hrvat
Opština PULA
Srez PULA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 281050
Datum puštanja 310552
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna