Prezime, očevo ime, ime HINIĆ NIKOLE ILIJA
Godina rođenja 20812
Narodnost Srbin
Opština TITOVA KORENICA
Srez GOSPIĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 150649
Datum puštanja 120754
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 44 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna