Prezime, očevo ime, ime HINIĆ PETRA ĐURO
Godina rođenja 270613
Narodnost Srbin
Opština TITOVA KORENICA
Srez GOSPIĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 170451
Datum puštanja 310152
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna