Prezime, očevo ime, ime HMELINA IVANA IVAN
Godina rođenja 151229
Narodnost Hrvat
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 100750
Datum puštanja 161052
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna