Prezime, očevo ime, ime HODŽA AZISA BAJAZIT
Godina rođenja 151031
Narodnost Albanac
Opština STRUGA
Srez OHRID
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 30152
Datum puštanja 30156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna