Prezime, očevo ime, ime HODŽIĆ ABDULA SABAHUDIN
Godina rođenja 30
Narodnost Crnogorac
Opština BERANE
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 281049
Datum puštanja 100151
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna