Prezime, očevo ime, ime HODŽIĆ DŽELADIN ABDULAHMAN
Godina rođenja 14
Narodnost Crnogorac
Opština BERANE
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 161149
Datum puštanja 10551
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 8 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna