Prezime, očevo ime, ime HODŽIĆ DŽELADIN MEHMED
Godina rođenja 50615
Narodnost Crnogorac
Opština BERANE
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 280350
Datum puštanja 291156
Organ
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna