Prezime, očevo ime, ime HODŽIĆ HALEMA DŽEKO
Godina rođenja 10817
Narodnost Crnogorac
Opština BERANE
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 48
Datum puštanja 80352
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna