Prezime, očevo ime, ime HORVAT PETRA FRANC
Godina rođenja 170923
Narodnost Srbin
Opština PTUJ
Srez MARIBOR
Republika NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
Datum hapšenja 71151
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna