Prezime, očevo ime, ime HOSU JOSIPA JOSIP
Godina rođenja 240123
Narodnost Hrvat
Opština ORAHOVICA
Srez NAŠICE
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 270852
Datum puštanja 271154
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna