Prezime, očevo ime, ime HOSU STJEPANA JOSIP
Godina rođenja 180207
Narodnost Mađar
Opština ORAHOVICA
Srez NAŠICE
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 171251
Datum puštanja 250254
Organ UDB-a NR za Beograd
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna