Prezime, očevo ime, ime HOTI JAŠARA ZEĆIR
Godina rođenja 10
Narodnost Albanac
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 200649
Datum puštanja 31253
Organ UDB-a FNRJ
Predat
Visina kazne 15 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna