Prezime, očevo ime, ime HRIPKOVSKI IVANA VLADIMIR
Godina rođenja 240704
Narodnost Rus
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 50550
Datum puštanja 50556
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 96 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna