Prezime, očevo ime, ime HRISTOVSKI ILIJA ŽIVKO
Godina rođenja 131113
Narodnost Makedonac
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 20749
Datum puštanja 291149
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat
Visina kazne 10 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna