Prezime, očevo ime, ime 91IĆ TOMA LUKA
Godina rođenja 190927
Narodnost Hrvat
Opština ĐURĐEVAC
Srez KOPRIVNICA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 280449
Datum puštanja 10551
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 20 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna