Prezime, očevo ime, ime HRŽIĆ VINKA ANTON
Godina rođenja 50113
Narodnost Slovenac
Opština PTUJ
Srez MARIBOR
Republika NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
Datum hapšenja 759
Datum puštanja 130861
Organ UDB-a NR Slovenije
Predat UDB-a NR Slovenije
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Posebna ustanova