Prezime, očevo ime, ime HUSEINĆEHAIĆ OSMAN OSMAN
Godina rođenja 22
Narodnost Hrvat
Opština DERVENTA
Srez DOBOJ
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 181150
Datum puštanja 280451
Organ UDB-a NR BiH
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Lice umrlo na izdržavanju kazne