Prezime, očevo ime, ime IDRIZOVIĆ SALIH MEHMED
Godina rođenja 12
Narodnost Hrvat
Opština BARIĆI
Srez JAJCE
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 280849
Datum puštanja 260950
Organ UDB-a NR BiH
Predat
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna