Prezime, očevo ime, ime IGNOV DIMA VLADO
Godina rođenja 061222
Narodnost Makedonac
Opština TITOV VELES
Srez TITOV VELES
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 061249
Datum puštanja 031253
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 84 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna