Prezime, očevo ime, ime ILIĆ SVETOZAR DUŠAN
Godina rođenja 050710
Narodnost Srbin
Opština GOSPIĆ
Srez GOSPIĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 250849
Datum puštanja 100351
Organ UDB-a FNRJ
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna